Tag: Islam

Dunia Islam Merespon Toa

TERAS BERITA.ID - ‘Haadza ghawghaa`iyyatut tadayyun’! (Ini sikap beragama yang kacau dan meresahkan!). Begitu komentar singkat Syeikh Mutawalli Sya`rawi. Saat ditanya ...